செவ்வாய், 9 ஜூலை, 2013

என் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம்.. !

ஒவ்வொரு  முறையும்

என்னை பார்த்து 
சிரித்து ஆச்சர்யக்கும்
 
என் குழந்தையை போலவே...
வாழ்வின் அடுத்தடுத்த நொடிகளை 
ஆச்சர்யத்துடன் கண்டு ரசிக்கிறேன்..!